Spoznavanje z načeli algoritmične računalniške umetnosti kot koristno dejavnost nekoristnega v času poučevanja na daljavo

Davorin Babič, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Za relativno uspešno izvajanje pouka na daljavo preko inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja smo izbrali videokonferenčno aplikacijo Arnes VID, saj je ustrezalo merilom, ki jih tovrstno izvajanje pouka narekuje. Pestrost nabora tehnoloških orodij nam je v posameznih fazah učnega procesa preko različnih dejavnosti ter ob premišljenih oblikah motivacije omogočila, da so bili dijaki aktivno vključeni v proces učenja. Kot odziv na ohranjanje žive komunikacije ob hkratnem usvajanju učnih vsebin, smo dijake spodbujali, da del svojega časa pri strokovnem modulu kreativno kodiranje zapolnijo s spoznavanjem načel ustvarjanja algoritmične računalniške umetnosti.

Ustvarjalna dejavnost skozi raziskovanje algoritmične računalniške umetnosti je slonela na konceptualnosti računalniškega mišljenja in predstavitvi aplikacij za ustvarjanje tovrstne umetnosti, ki so popestrile pouk na daljavo, spodbujale dijake k sodelovanju in učenju ter jih s tem postavljale v bolj aktivno vlogo. Predstavili smo različna spletna orodja, aplikacije in primere dobre prakse. Posebno pozornost smo namenili umetniško usmerjenemu programskemu jeziku p5.js. Ta deluje v Javascriptu in omogoča ustvarjanje kreativnih aplikacij, ki se izvajajo neposredno v katerem koli spletnem brskalniku.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja