Arhivi avtorja: Luka Kušar

Ura slovenščine s COBISS in ARNES AAI

Ana Perovič, Boris Volarič, OŠ bratov Polančičev Maribor; Sergej Lah, Institut informacijskih znanosti Maribor V delavnici bomo prikazali izvedbo uro pouka slovenščine, v okviru katere učenci v skupinah pripravljajo kratke referate, kot vire pa uporabljajo gradivo, dostopno šolski in ostalih … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

COBISS in ARNES AAI v šolskih knjižnicah

Sergej Lah, Institut informacijskih znanosti Maribor Skladno z zakonodajnimi dopolnitvami so do konca leta 2018 v sistem COBISS vstopile vse šolske knjižnice, ki so tako postale najštevilčnejše članice sistema. COBISS je z vključitvijo šolskih knjižnic postal nacionalni knjižnični sistem v pravem … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Postavitev MQTT brokerja na Raspberry pi-ju

Uroš Rozina, OŠ Gradec Na predavanju bomo predstavili postavitev MQTT brokerja na Raspberry pi-ju. Uporaba MQTT bo prikazana splošno, predvsem v povezavi z IoT napravami. Primer je izdelava merilcev temperature in vlage na osnovi ESP 8266 v kombinaciji z Arduino. … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

2000 let pogleda v prostor

Peter Rau, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana Perspektiva je projekcija, ki nastane na mrežnici človekovega očesa, vidimo pa tisto, kar izluščimo z umom. Razlaga perspektivne projekcije je v teoretskem okviru povezana s preslikavo preko ene točke. Zaznavo globine prostora … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Raba IKT pri otrocih in mladostnikih z motnjo v duševnem razvoju

Ivan Cervo, Adrijana Lampe Mikuž, CIRIUS Vipava V CIRIUS Vipava so vključeni otroci in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju in drugimi motnjami. Učitelji pri delu z učenci uporabljamo različne pristope in pripomočke. S prilagajanjem učnega okolja posameznemu učencu omogočamo, … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Igrifikacija – motiviranje k učenju v sodobnem času

Helena Mai Osojnik, OŠ Marije Vere Kamnik Izzivi poučevanja v dobi, ko so otroci vsakodnevno obkroženi s prenosnimi tehnologijami, družbenimi omrežji in so vpeti v digitalni svet, od učitelja zahtevajo nenehno sledenje novostim pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Razvijanje digitalnih kompetenc je … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Izdelava interaktivnih gradiv z odprtokodnimi programi

Tine Eleršek, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Interaktivna gradiva so dober pripomoček pri poučevanju. Izdelamo jih s programom Inkscape (s katerim izdelamo ali urejamo razširljivo vektorsko grafiko (SVG), v katero lahko vključimo tudi rastersko grafiko, ki ji nato lahko dodamo odzivanje na … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Uporaba razpoložljive IKT pri praktičnem pouku turizma

Marina Laslo, SŠ Izola Ko se pri pouku, verjamemo pa, da tudi v realnem svetu, odločamo,  kako rešiti problem, smo vpeti v vzorce obnašanja. Najraje uporabimo znane metode. Če je drugače, smo zmedeni. Uhojena pot se nam zdi lažja, saj … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Primeri dobrih praks sodelovalnega poučevanja različnih predmetnih področij s podporo IKT

Gregor Nemec, OŠ Puconci Pri sodelovalnem poučevanju izhajamo iz sodobnega življenskega sloga učencev, njihove vsakdanje uporabe IKT, ki jo želimo povezati z različnimi medpredmetni področji. Večina teh sodelovanj je nastala v povezovanju s tujim jezikom angleščina in nemščina ter s … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj

Projekt PoMP – Po mariborskih poteh

Mojca Borin, OŠ Draga Kobala Maribor Z učenci smo v okviru dneva dejavnosti na temo kulturna dediščina obiskali Piramido, hrib v Mariboru. Učenci so prišli na idejo, da bi lahko sicer zanemarjeno Piramido, kjer stoji le nekaj tabel, osvetlili in opremili … Beri naprej

Objavljeno v Prispevki | Komentiraj